Zamówienia publiczne

Aktualizacja: 01 kwietnia 2016

Dostawa materiałów promocyjno – informacyjnych – sondaż cenowy

Opracowanie treści i wydruk kwestionariusza ankiet oraz sporządzenie raportu końcowego z wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród grupy docelowej – sondaż cenowy

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – sondaż cenowy

Dostawa materiałów biurowych – sondaż cenowy

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu – sondaż cenowy

Przeprowadzenie i logistyczna obsługa jednodniowej konferencji rozpoczynającej projekt – sondaż cenowy

Przeprowadzenie i logistyczna obsługa jednodniowej konferencji rozpoczynającej projekt – sondaż cenowy

Wygłoszenie prelekcji na jednodniowej konferencji rozpoczynającej projekt – sondaż cenowy

Wygłoszenie prelekcji na jednodniowej konferencji rozpoczynającej projekt – sondaż cenowy

Pełnienie funkcji specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu w projekcie – sondaż cenowy

Pełnienie funkcji specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu w projekcie – sondaż cenowy

Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów zawierających terminy medyczne, celem utworzenia angielskiej wersji strony internetowej www.pl13.powiat.ostroda.pl dotyczącej projektu – sondaż  cenowy

Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych (ulotki, balony) w ramach projektu – sondaż cenowy

Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów zawierających terminy medyczne, celem utworzenia angielskiej wersji strony internetowej www.pl13.powiat.ostroda.pl dotyczącej projektu – sondaż  cenowy

Świadczenie usługi przewozu beneficjentów Projektu – sondaż cenowy

Zorganizowanie, przeprowadzenie i logistyczna obsługa warsztatów motywacyjnych z zakresu profilaktyki antynikotynowej – sondaż cenowy

Dostawa plastrów antynikotynowych wspomagających leczenie uzależnienia od papierosów w ramach projektu – sondaż cenowy

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 7 – dniowych turnusów psychologicznych z terapią antynikotynową dla 100 osób – uczestników Projektu – przetarg nieograniczony 

Dostawa plastrów antynikotynowych wspomagających leczenie uzależnienia od papierosów w ramach projektu – sondaż cenowy

Dostawa plastrów antynikotynowych wspomagających leczenie uzależnienia od papierosów w ramach projektu – sondaż cenowy

Zorganizowanie, przeprowadzenie i logistyczna obsługa szkolenia (konferencji szkoleniowej) dla 50 osób personelu medycznego z zakresu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu i podstaw spirometrii w ramach Projektu – sondaż cenowy

Zorganizowanie, przeprowadzenie i logistyczna obsługa szkolenia (konferencji szkoleniowej) dla 50 osób personelu medycznego z zakresu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu i podstaw spirometrii – sondaż cenowy

Zorganizowanie, przeprowadzenie i logistyczna obsługa szkolenia (konferencji szkoleniowej) dla 50 osób personelu medycznego z zakresu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu i podstaw spirometrii – sondaż cenowy

Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej realizację Projektu pn.: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” – sondaż cenowy

Wygłoszenie prelekcji na jednodniowej konferencji podsumowującej realizację Projektu – sondaż cenowy

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"