Szkolenie dla personelu medycznego

Utworzono: 13 kwietnia 2016

W dniach 8 – 10.04.2016 r. odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień od nikotyny oraz podstaw spirometrii. W szkoleniu wzięło udział 50 pielęgniarek z terenu Powiatu ostródzkiego. Spotkanie prowadziła Grupa OSB S. C. Bożena Ziomek i Adam Ziomek z Olsztyna.

Głównym celem szkolenie było  nabycie przez jego uczestników następujących umiejętności:

1) identyfikowania rodzaju uzależnienia od tytoniu (rodzajów użycia tytoniu);

2) definiowania różnych kategorii palaczy i poziomu ich uzależnienia,

3) wyjaśniania osobom palącym procesu rzucania palenia oraz określania najczęstszych objawów zespołu odstawienia,

4) opisywania 5 etapów pomocy w leczeniu uzależnienia od tytoniu oraz procesu wdrażania każdego etapu,

5) wyjaśniania osobom palącym roli ośrodków do walki z uzależnieniem od tytoniu,

6) uświadamiania osobom uzależnionym negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie,

7) uświadamiania osobom palącym i nie palącym zagrożeń związanych z biernym paleniem,

8) określania przykładów środków kontroli i profilaktyki z zakresu używania tytoniu,

9) definiowania wyzwań jakim pacjenci muszą sprostać rzucając palenie.

Czas trwania szkolenia: 18 godzin. Szkolenie odbyło się w Hotelu SAJMINO w Kajkowie.

« Powrót do strony głównej
Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"