Spotkanie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na turnusy antynikotynowe

Utworzono: 21 marca 2016

W związku z realizacją projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” 100 osób zostało zaopiniowanych przez lekarza do udziału w turnusie antynikotynowym. Turnus organizowany był w Hotelu STAR DADAJ w Ramsowie/Barczewo. 100 osób palących, które wzięły udział w badaniach realizowanych w ramach projektu i zostały pozytywnie zaopiniowane przez lekarza do udziału w turnusie wzięło udział w 7 dniowej terapii antynikotynowej.

W dniach 16 i 17 lutego w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 odbyły się spotkania organizacyjno – informacyjne dla osób, które zostały skierowane do udziału w turnusie antynikotynowym. Podczas spotkania Pani Monika Matusiak – Asystent Koordynator Projektu przedstawiła wszystkim obecnym zasady udziału w turnusie, warunki pobytu i inne kwestie organizacyjne. Przedstawione zostało również miejsce pobytu uczestników turnusu. Uczestnicy zapoznali się ze szczegółowym harmonogramem i rozkładem zajęć, które mają zaplanowane w ramach turnusu.

Na zakończenie spotkania przygotowane zostały do podpisu umowy uczestnictwa w turnusie oraz inne niezbędne dokumenty.

IMG_2092

« Powrót do strony głównej
Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"