Rodzaje dostępnych badań profilaktycznych

Aktualizacja: 30 czerwca 2015

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie III etapów badań.

W I etapie weźmie udział 1500 osób, dla których zostaną wykonane:

  • badania morfologiczne,
  • mikrobiologiczne,
  • CRP,
  • OB,
  • spirometria,
  • RTG płuc.

Spośród 1500 osób, które będą miały wykonane badania w I etapie, wyłoniona zostanie grupa 500 osób, które stanowić będą grupę „wysokiego ryzyka” i dla których zostanie wykonana tomografia klatki piersiowej oraz 200 osób u których wskazane jest szczepienie przeciw pneumokokom.

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"