Rezultaty

Aktualizacja: 12 maja 2016

Zestawienie wykonanych badań
zestaw badań

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"