Podsumowanie realizacji projektu

Utworzono: 26 kwietnia 2016

Dnia 19.04.2016 r w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ulicy odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. 

Spotkanie prowadzone było przez Panią Martę Kopańko – Zalewską – Inspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem w lokalnym otoczeniu. Na sali obecnych było 200 osób z różnych środowisk – pielęgniarki, lekarze, przedstawiciele samorządów, uczniowie, osoby, które brały udział w projekcie. Podczas konferencji zespół projektowy podsumował 12 miesięcy pracy przy realizacji projektu. Asystent Koordynatora Projektu – Pani Monika Matusiak, przedstawiła prezentację na temat realizowanych w projekcie działań i badań oraz podsumowała cały przebieg projektu. Koordynator medyczny – Pani Małgorzata Zalewska, przedstawiła prezentacje multimedialną w której oceniła działania projektowe od strony medycznej. Zobrazowała statystyki dotyczące badanych osób, przedstawiła ilość i rodzaje zdiagnozowanych chorób. Ponadto w ramach konferencji odbyły się trzy prelekcje na następujące tematy:

  • Mazury – Zielone Płuca Polski a zagrożenie chorobami pulmonologicznymi,
  • Palenie tytoniu a patologia nowotworów,
  • Profilaktyka palenia tytoniu i e – papierosów wśród młodzieży szkolnej.

Na zakończenie konferencji przedstawiony został reportaż telewizyjny, który zmontowany z poszczególnych działań przedstawił cały obraz projektu. Zakończeniem konferencji był uroczysty obiad dla wszystkich zaproszonych gości.

Prezentacja podsumowująca projekt

Galeria zdjęć:

« Powrót do strony głównej
Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"