Kto może skorzystać z badań?

Aktualizacja: 20 stycznia 2016

Mieszkańcy Powiatu Ostródzkiego posiadający stałe miejsce zameldowania na terenie administracyjnym Powiatu Ostródzkiego obojga płci w wieku 18-70 lat, którzy wykazują się czynnym nałogiem tytoniowym i nie posiadają zdiagnozowanej choroby układu oddechowego. W badaniach profilaktycznych mogą wziąć udział osoby nieubezpieczone.

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"