Kontakt

Aktualizacja: 13 sierpnia 2015

BIURO PROJEKTU:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Wydział Rozwoju Lokalnego

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

tel. 89 642 98 43

mail: wrl@powiat.ostroda.pl

 

 

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"