Jak zgłosić się na badanie?

Aktualizacja: 30 czerwca 2015

Osoba zainteresowana badaniem, wypełnia ankietę badań profilaktycznych.

Ankietę pobrać można po kliknięciu Ostróda_kwestionariusz

Ponadto ankiety dostępne są w formie papierowej  w Izbie Przyjęć Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy              ul. Jagiełły 1 w Ostródzie .

REJESTRACJA, tel. 89 670 90 47

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"