Gdzie będą wykonywane badania?

Aktualizacja: 30 czerwca 2015

Badania realizowane w ramach „Programu profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim” są wykonywane w Izbie Przyjęć Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szpital) przy ul. Jagiełły 1 w Ostródzie

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"