How do I for an examination?

Aktualizacja: 26 November 2015

Those interested in taking the preventive examinations should complete a questionnaire.
The form can be downloaded by clicking the link  Ostróda_kwestionariusz
The questionnaires are also available in a paper form at the Emergency Room of the District Healthcare Centre (the Hospital) in Ostróda, ul. Jagiełły 1.

REGISTRATION: tel. 89 670 90 47

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"