Who is eligible for the examinations?

Aktualizacja: 20 January 2016

People of both genders aged 18-70, each with a registered address of residence within the administrative area of the Ostróda District, with an active smoking habit, but not diagnosed with respiratory diseases. The preventive examinations are also open to uninsured individuals.

 

 

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"