Where will the examinations be provided?

Aktualizacja: 25 November 2015

The examinations forming part of “The programme for the prevention of smoking-related respiratory diseases in the Ostróda District” will be provided in the Emergency Room at the District Healthcare Centre (the Hospital) in Ostróda, ul. Jagiełły 1

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"