Contact

Aktualizacja: 25 November 2015

PROJECT OFFICE:

District Office in Ostróda

Local Development Department

Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

tel. 89 642 98 43

mail: wrl@powiat.ostroda.pl

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"